Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
SPX_ header

            SONG PHƯƠNG MINH là đại lý độc quyền tại Việt Nam chuyên cung cấp mới thiết bị, phụ tùng và dịch vụ bảo trì cho nhãn hiệu WAUKESHA – SPX. Chứng nhận bởi WAUKESHA – SPX   (Chi_tiết)

bresser

            SONG PHƯƠNG MINH là đại lý độc quyền tại Việt Nam cung cấp mới thiết bị, phụ tùng và dịch vụ bảo trì cho nhãn hiệu DRESSER ROOTS. Chứng nhận bởi DRESSER ROOTS:  (Chi_tiết)

LOGO_NASH

            SONG PHƯƠNG MINH là đại lý độc quyền tại Việt Nam cung cấp mới thiết bị, phụ tùng và dịch vụ bảo trì cho nhãn hiệu NASH. With more than 100 years experience as NASH, we are the world’s leading supplier of liquid ring vacuum products that meet your vacuum and compressed gas needs. Gardner Denver Nash provides global service and technical support for liquid ring vacuum pumps, compressors, ejectors, and engineered systems through our... (Chi_tiết)

149319

            SONG PHƯƠNG MINH là đại lý độc quyền tại Việt Nam cung cấp mới thiết bị, phụ tùng và dịch vụ bảo trì cho nhãn hiệu ROPER. Roper luôn không ngừng cải tiến công nghệ, sản phẩm của Roper là một dòng sản phẩm hoàn hảo trong ngành công nghiệp từ bơm luân chuyển các chất có độ nhớt cao, lưu lượng cao đến áp suất cao và một số lĩnh vực mà các dòng...(Chi_tiết)

Mono TM Logo

            SONG PHƯƠNG MINH là đại lý độc quyền tại Việt Nam cung cấp mới thiết bị, phụ tùng và dịch vụ bảo trì cho nhãn hiệu MONO. Xác nhận từ Website: http://www.mono-pumps.com/en-uk/sales_network/Vietnam Chứng nhận bởi MONO:   (Chi_tiết)

allflologo

            SONG PHƯƠNG MINH là đại lý độc quyền tại Việt Nam cung cấp mới thiết bị, phụ tùng và dịch vụ bảo trì cho nhãn hiệu ALL-FLO Xác nhận từ Website: http://www.all-flo.com/applications/where-to-buy.html Chứng nhận bởi ALL-FLO:(Chi_tiết)

Danh mục sản phẩm

BÀi viết mới

Quảng cáo

Slide background
Slide background

Video

THÔNG TIN LƯU Ý

 
KHÁCH HÀNG CỦA SONG PHƯƠNG MINH