Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
cau-tao-may-bom

As part of its proven and reliable series of Waukesha Cherry-Burrell brand W45 check valves, SPX FLOW offers two additional options that can suit specific processing applications for customers: Tri Ring stem with light spring: Keeps cracking pressure and pressure drop at low levels Allows easy and complete disassembly of body, stem, spider, and spring for removal and inspection of components Retains tri ring seal on stem in high velocity and sticky product applications May not provide complete shutoff seal... (Chi_tiết)

thiet-bi-bom

Trong qui trình sản xuất chế biến thực phẩm từ thịt gia súc gia cầm – sau khi xay – các nhà máy sẽ dùng cách nào để di chuyển các thành phẩm đi đến các qui trình tiếp theo ? : Dùng máy bơm. Loại bơm nào có thể bơm được các chất vừa sệt đậm đặc đến 30 000 cps như thế ? Bơm trái khế Waukesha ! Đôi khi trong qui trình sản xuất sau khi xay...(Chi_tiết)

Danh mục sản phẩm

BÀi viết mới

Quảng cáo

Slide background
Slide background

Video

THÔNG TIN LƯU Ý

 
KHÁCH HÀNG CỦA SONG PHƯƠNG MINH